Convocator Adunare Generala 02.02.2022

 Convocator al ADUNĂRII GENERALE A SOCIETAȚII ROMANE DE CHIRURGIE ESTETICA (S.R.C.E./Asociația)

 Având în vedere prevederile OUG nr. 26 din data de 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații şi fundații, dispozițiile Actului Constitutiv si ale Statutului Asociației se convoacă prin prezenta Adunarea Generală Extraordinară a SOCIETAȚII ROMANE DE CHIRURGIE ESTETICA, la data de 02.02.2022, ora 20:00, ce se va desfășura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv aplicația Zoom, având detaliile de conectare menționate în cuprinsul acestui Convocator. In cazul neîntrunirii cvorumului necesar desfășurării Adunării Generale la prima convocare, Adunarea Generală se va reprograma in ziua imediat următoare, respectiv pe data de 03.02.2022, ora 20:00, cu aceleași coordonate de acces la mijlocul de comunicare la distanță.

 Adunarea generală va avea următoarea

 ORDINE DE ZI

  1. In considerarea lipsei din arhiva Asociației a documentației care atestă confirmarea calității de membri ai Asociației a următoarelor persoane care fac parte din Consiliul Director, anume:
  • Radu IONESCU – Vicepreședinte Însărcinat cu Probleme Organizatorice al S.R.C.E.,
  • Ovidiu IVAN - Vicepreședinte Însărcinat cu Probleme Științifice al S.R.C.E.,
  • Andrei MARIN – Secretarul General al Consiliului Director al S.R.C.E, și
  • Dumitru TOTIR – Membru în Consiliul Director.

 

Totodată, propunem să reconfirmăm pe aceasta cale calitatea de membri ai Asociației și pentru ceilalți membri ai Consiliului Director, astfel cum reiese și din mențiunile existente în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor ținut de Ministerul Justiției, respectiv calitatea de membri ai Asociației a următoarelor persoane: dna. Dana Mihaela Jianu – Președinte în Exercițiu, dna. Carmen Giuglea – Președinte Viitor, dna. Argentina Vidrașcu – Președinte Anterior, dl. Florin Daniel Juravle – Trezorier.   

 

Se propune exprimarea votului cu privire la re/confirmarea calității de membri ai Asociației a persoanelor menționate mai sus, în vederea finalizării demersurilor de înscriere a modificărilor actului constitutiv și/sau ale statutului conform hotărârii Adunării Generale a S.R.C.E. din data de 29.04.2021. 

  1. Împuternicirea Dnei. Dr. Dana JIANU pentru efectuarea tuturor formalităţilor prevăzute de lege în legătură cu înregistrarea prezentei Asociaţii, să semneze Hotărârea Adunării Generale din data de 03.02.2022, Statutul și Actul Constitutiv actualizat (după caz), precum şi solicitarea şi obţinerea oricăror permise, autorizaţii şi/ sau alte documente legate de o asemenea înregistrare şi să reprezinte membrii și Asociația în fața instanței competente pentru înregistrarea documentației aferente Asociației în Registrul Asociațiilor şi Fundaţiilor. În exercitarea prezentului mandat, Doamna Dana JIANU va putea delega atribuțiile ce îi revin unor terţe persoane, inclusiv avocaţi, semnăturile acestora fiind opozabile fondatorilor/semnatarilor.

                                                                                              

Data: 19.01.2022                                                                      Semnătura:                

                                                                                       Argentina Vidrașcu  

                                           

 

Date de logare ZOOM – Adunare Generala S.R.C.E.:

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErcuygrjsrGtSmWWO9USfwbAcn_RnyYEgV

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonează-te la Newsletter