Membrii SRCE

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică
Beneficiile membrilor:

Acces gratuit și puncte EMC la webinariile S.R.C.E

Reduceri la taxele de înscriere ale viitoarelor congrese S.R.C.E.

Gratuitate la înscrierea în ISAPS pentru medicii rezidenți

Profil pe site-ul S.R.C.E.

Acces la grupul FB Chirurgie Estetică Online

Promovare pe canalele Social Media ale S.R.C.E.

Acces la publicațiile internaționale afiliate

 

Pentru înscrieri vă rugăm să trimiteți pe https://srce.ro/contact următoarele documente:

1. Cerere tip

2. CV

3. Dovada calității de medic

4. Scrisoare de recomandare din partea unui membru SRCE

5. Dovadă achitare taxă de înscriere*

 

Cotiƶațiile se pot plăti și direct în contul Asociația Societatea Româna de Chirurgie Estetică: RO58BTRL01301205959926XX

În momentul efectuării plății vă rugăm să specificați numele și motivul plății.

 


 

Taxă anuală Medici Rezidenți Chirurgie Plastică - 50 euro

 

Taxă anuală Medici Specialiști Chirurgie Plastică - 100 euro

 

*în cazul respingerii, candidatul poate sa depună un nou dosar după cel puțin doi ani de la data validării deciziei de respingere.  Candidatul va primi înapoi 50 % din cuantumul taxei de înscriere.

 

Conform articolului nr. 8 (2), respectarea tuturor articolelor și subpunctelor din Codul de Etică și Deontologie Medicală, semnat la momentul aderării, este strict obligatorie pentru toți membrii. 

Art. 8

(2).       Scopul principal al asociației este formarea profesională continuă în chirurgie plastică și estetică prin realizarea de cursuri, dezbateri, ateliere practice, întruniri profesionale, schimburi de experiență, în condițiile legii.

            Asociația își propune ca scopuri subsecvente coordonarea activităților specifice chirurgiei plastice-estetice și stimularea cercetării științifice în domeniul chirurgiei plastice și estetice implementarea și respectarea tehnicilor chirurgiei plastice și estetice optime pentru pacient, stabilirea unor parteneriate cu furnizorii de formare profesională continuă avizați de Colegiul Medicilor din România, precum și cu alte organizații și instituții furnizoare de formare profesională în domeniul chirurgiei estetice din țară și străinătate, menținerea prestigiului calității de chirurg plastician care practică chirurgie estetică și a chirurgiei estetice, respectarea relațiilor colegiale, a Codului de Etică și Deontologie Medicală între membrii săi, educație medicală și informare corectă a publicului pe teme de chirurgie estetică și nu numai.

Conform CAPITOLUL IX: Drepturile și obligațiile membrilor, art. 11, subpunctul e, neachitarea cotizației de membru pentru 2 ani consecutivi duce automat la pierderea calității de membru!

CAPITOLUL IX: Drepturile și obligațiile membrilor, art. 11

e) să plătească anual la termen cotizația și celelalte contribuții financiare necesare desfășurării activității asociatiei, potrivit Statutului si angajamentelor pe care si le-au asumat. Neachitarea acestora in termenul stabilit de Adunarea Generala constituind abatere grava de la Statut si regulamentele asociatiei, fiind sancționată cu pierderea calității de membru;

Calitatea de membru al SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE ESTETICĂ poate fi pierdută în următoarele condiții - prin încetarea automată prin neplata cotizației și a celorlalte contribuții financiare până la data de 30 iunie a anului în curs, pentru anul anterior, doi ani consecutivi; Calitatea de membru al SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE ESTETICĂ se suspendă în situația neplății cotizației anuale până la data de 30 iunie a anului în curs, pentru anul anterior. Pe perioada suspendării, membrul asociației își pierde toate drepturile prevăzute în prezentul Statut. Suspendarea operează până la data achitării cotizației la zi, dar fără a depăși doi ani consecutivi.

În acest scop, declar că ader necondiționat la Statutul Societății și la Codul de Deontologie al SRCE, care este același cu Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.

 

 

Membri de onoare/Honorary members

Dr. Gustavo Abrile – Argentina

Dr. Carlos Roxo-Brasil

Brian Toth

Prof. Hossam Foda

Prof. Gunther Felmerer

Prof. Mehmet Bayramicli

Dr. Ivar van Heijningen – Belgium

Dr. Alexis Verpaele – Belgium

Dr. Fausto Viterbo – Brazil

Dr. Martin Molitor – Czech Republic

Dr. Olivier Gerboult – France

Priv.-Doz. Dr. med. Elias Volkmer – Germany

Prof. Dr. Eyal Gur – Israel

Dr. Eyal Kramer – Israel

Prof. Dr. Marco Lanzetta – Italy

Prof. Dr. Zsolt Szabo – Hungary

Conf. Univ. Dr. Ghenadie Contu – Moldova

Prof. Dr. Grigore Verega – Moldova

Dr. Violeta Skorobac Asanin – Serbia

Dr. Nenad Stepic – Serbia

Dr. Eva Siolo – South Africa

Prof. Dr. Sühan AYHAN – Turkey

Prof. Dr. Nazim Cerkes – Turkey

Dr. Steven Cohen – USA

Dr. Edward I. Chang – USA

Dr. Michael Klebuc – USA

Dr. David Mathes – USA

Dr. Oscar M. Ramirez – USA

Dr. Debra A. Reilly – USA

Prof. Miodrag Colic – Belgrade, Yugoslavia

Prof. Anthony Erian, F.R.C.S. – London, UK  Professor – Oradea Medical University

Prof. Julio Ferreira – Buenos-Aires , Argentina   Professor – Oradea Medical University

Prof. Pierre F. Fournier – Paris , France   Professor – Oradea Medical University

Prof. James E. Fulton Jr. – Los Angeles , USA   Professor – Oradea Medical University

Prof. Alberto di Giuseppe – Ancona , Italy   Professor – Oradea Medical University

Mr. John P. Gowar, F.R.C.S. – Birmingham , UK   Prof. Per Heden – Stockholm , Sweden

Prof. Steven B. Hopping F.A.C.S – Washington DC, USA

Acad. Prof. Mircea Ifrim – Oradea, Romania *

Prof. Agrippa Ionescu – Bucharest, Romania

Prof. Jose Juri – Buenos-Aires, Argentina  Doctor Honoris Causa – Oradea Medical University Honorary member – Romanian Academy of Medical Science

Prof. Ivan Krainik – St. Petersburg, Russia

Prof. Ermete de Longis – Rome , Italy

Prof. Crisan Mircioiu – Cluj-Napoca, Romania

Prof. Cesar E. Morillas – Lima, Peru   Honorary member – Romanian Academy of Medical Science

Prof. Adrian Musteata – Chisinau, Moldova

Mr. Trevor O’Neil, F.R.C.S. – Norwich, UK

Prof. Sanja Schuller -Petrovich – Vienna, Austria

Prof. Angelo Rebelo – Lisabon, Portugal  Professor – Oradea Medical University

Ziya Saylan M.D. – Dusseldorf, Germany

Nikolay Serdev M.D. – Sofia, Bulgaria

Marlene Sulamanidze M.D. – Moscow, Russia

Prof. Rene Villedieu – Paris, France   Professor – Oradea Medical University

Prof. Anthony C. H. Watson, F.R.C.S. – Edinburgh, UK

Orhan Yilmaz, M.D. – Ankara, Turkey

Dr. Valeriu Popescu - Com. Mihai Bravu. Jud. Braila

 

                Membri 

Abdulazis Turan
Albean Ilie
Băncilă Klara
Boghian Laura
Berbecar-Zeca Elena Cristina
Barabancia Simona
Băloi Sabina Eliza
Banacu Ana
Blidișel Alexandru
Bratu Tiberiu
Bortolini Alin
Burlacu Elena
Calu Ioan
Ciotei Alexandra Maria
Cadar Paul Cosmin
Căpățînă Raluca
Ciucu Georgiana
Costenco Nicolae
Cotea Viorel
Cruțescu Rodica
Chertif Costache
Chertif Mihai
Dan Horațiu
Dobre Costel
Dorobanțu Dorin
Drângă Magdalena
Dilirici Luiza
Dragoicea Ioana
Dumitrache Șerban
El Balbesse Dina
Ferariu Nicoleta
Filipescu Maria
Frunză Radu
Gardikiotis Ioannis
Gheorghe Andreea
Ghiurco Ioana
Ghimiș Iulian
Giuglea Carmen
Grecu Ovidiu
Hatami Babak
Ionescu Noela
Ionescu Radu
Iordache Sandra
Iordache Mădălina
Ivan Ovidiu
Juravle Florin
Jianu Dana Mihaela
Licsandru Daniela
Lască Lavinia
Maior Cornelia
Marcenco Untilă
Melenciuc Maxim
Motruc Theodor
Mărginean George Ioan
Mîrzacu Ramona
Marinescu Silviu
Marin Andrei
Mulțescu Andreea (Membru Asociat)
Munteanu Armando
Mihai Ruxandra 
Nicolescu Ion
Nistor Paul
Nuvoli Luana
Olesea Cătărău
Oltean Dan Alexandru
Onel Camelia
Onoe Radu
Oporanu Anca
Oproiu Ana-Maria
Onț Flavia
Oancea Ioan
Panchici Cornelia
Parască Sorin-Viorel
Panțuru Radu
Petra Răzvan Octavian
Pop Adelina
Popa Lucian
Popescu Marius
Popescu Olga Maria
Puiu Ionela
Răcășan Otilia
Radu Adriana
Romanescu Veronica
Senin Negovan
Siclovan Horia
Stratan Vladimir
Ștefănescu Laura Raluca
Tîrcob Iulia
Turcu Eugen
Totir Dumitru
Taran Anatolie
Tătulescu Sorin
Vidrașcu Argentina
Vîlcu Mihaela Emanuela
Zegrea Ion
Zaporojan Diana

  

 

 
Abonează-te la Newsletter