Aderare

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică

Membrii Societății Române de Chirurgie Estetică
Beneficiile membrilor:

Acces gratuit și puncte EMC la webinariile S.R.C.E

Reduceri la taxele de înscriere ale viitoarelor congrese S.R.C.E.

Gratuitate la înscrierea în ISAPS pentru medicii rezidenți

Profil pe site-ul S.R.C.E.

Acces la grupul FB Chirurgie Estetică Online

Promovare pe canalele Social Media ale S.R.C.E.

Acces la publicațiile internaționale afiliate

 

Pentru înscrieri vă rugăm să trimiteți pe https://srce.ro/contact următoarele documente:

1. Cerere tip

2. CV

3. Dovada calității de medic

4. Scrisoare de recomandare din partea unui membru SRCE

5. Dovadă achitare taxă de înscriere*

 

Cotiƶațiile se pt plăti și direct în contul Asociația Societatea Româna de Chirurgie Estetică: RO58BTRL01301205959926XX

În momentul efectuării plății vă rugăm să specificați numele și motivul plății. Dovada plății cotizației se va păstra de către membru pentru o perioadă de minim de 3 ani de zile. 

 


 

Taxă anuală Medici Rezidenți Chirurgie Plastică - 50 euro

 

Taxă anuală Medici Specialiști Chirurgie Plastică - 100 euro

*în cazul respingerii, candidatul poate sa depună un nou dosar după cel puțin doi ani de la data validării deciziei de respingere.  Candidatul va primi înapoi 50 % din cuantumul taxei de înscriere.

 

Conform articolului nr. 8 (2), respectarea tuturor articolelor și subpunctelor din Codul de Etică și Deontologie Medicală, semnat la momentul aderării, este strict obligatorie pentru toți membrii. 

Art. 8

(2).       Scopul principal al asociației este formarea profesională continuă în chirurgie plastică și estetică prin realizarea de cursuri, dezbateri, ateliere practice, întruniri profesionale, schimburi de experiență, în condițiile legii.

            Asociația își propune ca scopuri subsecvente coordonarea activităților specifice chirurgiei plastice-estetice și stimularea cercetării științifice în domeniul chirurgiei plastice și estetice implementarea și respectarea tehnicilor chirurgiei plastice și estetice optime pentru pacient, stabilirea unor parteneriate cu furnizorii de formare profesională continuă avizați de Colegiul Medicilor din România, precum și cu alte organizații și instituții furnizoare de formare profesională în domeniul chirurgiei estetice din țară și străinătate, menținerea prestigiului calității de chirurg plastician care practică chirurgie estetică și a chirurgiei estetice, respectarea relațiilor colegiale, a Codului de Etică și Deontologie Medicală între membrii săi, educație medicală și informare corectă a publicului pe teme de chirurgie estetică și nu numai.

Conform CAPITOLUL IX: Drepturile și obligațiile membrilor, art. 11, subpunctul e, neachitarea cotizației de membru pentru 2 ani consecutivi duce automat la pierderea calității de membru!

CAPITOLUL IX: Drepturile și obligațiile membrilor, art. 11

e) să plătească anual la termen cotizația și celelalte contribuții financiare necesare desfășurării activității asociatiei, potrivit Statutului si angajamentelor pe care si le-au asumat. Neachitarea acestora in termenul stabilit de Adunarea Generala constituind abatere grava de la Statut si regulamentele asociatiei, fiind sancționată cu pierderea calității de membru;

Calitatea de membru al SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE ESTETICĂ poate fi pierdută în următoarele condiții - prin încetarea automată prin neplata cotizației și a celorlalte contribuții financiare până la data de 30 iunie a anului în curs, pentru anul anterior, doi ani consecutivi; Calitatea de membru al SOCIETĂȚII ROMÂNE DE CHIRURGIE ESTETICĂ se suspendă în situația neplății cotizației anuale până la data de 30 iunie a anului în curs, pentru anul anterior. Pe perioada suspendării, membrul asociației își pierde toate drepturile prevăzute în prezentul Statut. Suspendarea operează până la data achitării cotizației la zi, dar fără a depăși doi ani consecutivi.

În acest scop, declar că ader necondiționat la Statutul Societății și la Codul de Deontologie al SRCE, care este același cu Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.

 

 
Abonează-te la Newsletter